2003–2008: GEZE täidab Põhjamaade turunõudlust takistusteta ligipääsu järele kvaliteetseimate automaatsete pendelustega

Meie teises aastapäevalugude sarja artiklis keskendume põnevale viieaastasele perioodile, mille märksõnadeks on GEZE Scandinavia sisemine kasv, aga ka väliskeskkonna tähelepanu keskpunkti muutumine. Sel ajaperioodil hakati ehitustööstuses pöörama rohkem tähelepanu hoonete ligipääsetavusele ja takistusteta sissepääsudele. Riiklikes ja ehitusmäärustes ning eeskätt avaliku heaolu ja tervishoiusektoris on meie piirkonna arengu peamine fookus olnud kõigi inimeste võrdsel õigusel hoonetesse hõlpsasti siseneda ja neis vabalt ringi liikuda.

Automaatuste ülekanded vastavad turunõudlusele

Powerturn

Powerturn from GEZE

GEZ-s hinnati ja hinnatakse siiani kõrgelt keskendumist hoonete takistusteta ligipääsule ning nõudlust selle järele täidetakse automaatuste ülekannete loomisel väga uuenduslike lahendustega. Aastatel 2003–2008 täitsid turgu peamiselt pendeluksed ja GEZE mudelit Slimdrive EMD-F saatis Põhjamaades suur edu. Slimdrive EMD-F oli rekordiliselt madal, kõigest 7 cm, ja sobitus kenasti põhjamaise hoonedisainiga. See oli ja on siiani väga töökindel ja stabiilne. Aastaid hiljem tõi GEZE turule mudeli Powerturn, meie tugevaima ülekande. See suurepärane ülekanne suudab kanda uksetiibasid massiga kuni 600 kg. See on praeguseni meie tugevaim pendeluste ülekanne ja turul väga populaarne lahendus. 

Meie haru sisemine kasv

[Translate to Estonian:] Søreide Primary School Norway

Søreide Primary School Norway

2003. aastal rajati GEZE Scandinavia Norra haru. Esimesed kolm Norra kolleegi sõitsid mööda riiki ringi, näidistooted auto tagaistmel. Tänu suurepärastele teadmistele turust ja ehitustööstusest võitsid nad peagi oma turuosa ja ustavad kliendid, kellest mõni on GEZE klient praegugi.

Norras kehtivad universaalsele disainile ehitusmääruse TEK 10 nõudmised, mille järgi kehtib põhimõte, et kui uksi ei ole võimalik avada maksimaalse jõuga 2 kg, peavad need olema automaatsed. Väga huvitav ja modernne ehitusprojekt, kus kasutatakse takistusteta ligipääsu lahendust, on Søreide põhikool Bergenis. Selles koolis väljenduvad nõudmised funktsionaalsusele ja heale universaalsele disainile mängulise, väljendusrikka ja ohutu koolikeskkonnana. „Kogu koolimaja ukseautomaatika on pärit GEZE-lt,“ räägib Hallvard Banken, GEZE Norra piirkonnajuht. Hallvard oli GEZE Norra üks esimesi töötajaid ja on töötanud Norra tiimis 20 aastat.

Slimdrive EMD-F osutus koolis väga edukaks. Seda toodet saab integreerida nii hooneautomaatika kui ka juurdepääsu reguleerimisega. Selle madal vorm on eriti kasulik siis, kui uks on süvistatud sügava raami sisse.

Hallvard Banken, GEZE Norra piirkonnajuht

Täieliku ligipääsuga suurepärased projektid liikumistakistusest sõltumata

Barjäärivaba juurdepääs Musholm Centre’is

Täielikult ligipääsetav Musholmi keskus

Ka Taanis hakkasid tegutsema kohalikud töötajad. Esimesed kolm töötajat alustasid 2003. aastal kohe, kui GEZE Taani kontor avati. Uued kohalikud töötajad tõid turul kaasa suure protsentuaalse kasvu. Kuigi lõviosa äristrateegiast moodustas igapäevane müük turustajatele, said projektid peagi oluliseks osaks ettevõtte arengust. GEZE-st sai usaldusväärne varustaja projektis, mille käigus ehitati Taani Puuetega Inimeste Organisatsioonile suur ühine kontorihoone. Hoone, mida said jagada väiksemad koostööd tegevad organisatsioonid. Mõistagi hoone, millele oli kõigil täielik ligipääs. Takistusteta ligipääs viidi uutesse kõrgustesse, kuna kõik jalgteed, kõik uksed ja kogu tuleohutussüsteem pidid olema ligipääsetavad ja kohandatud mis tahes tüüpi liikumisraskuste järgi. GEZE kohalikud töötajad ja tootespetsialistid Saksa peakorteris suhtlesid pidevalt kohapealsete projektijuhtidega ja hoone võttis üha enam ilmet. Praegu on hoonel endiselt paljud sama funktsionaalsusega töötavad kohandatud lahendused, mis loodi spetsiaalselt selle hoone ligipääsetavuse tagamiseks.

Hinnalised teadmised tulevasteks projektideks

Puuetega Inimeste Organisatsiooni jaoks loodud kontorihoone rajamise projektist kogutud teadmised olid aluseks lahendustele, mida GEZE Taani pakkus 10 aastat hiljem Musholmi puhke-, spordi- ja konverentsikeskusele Taanis. Siin on takistusteta ligipääs väga oluline terves kompleksis, et siia sooviksid tulla kõik inimesed. GEZE automaatukselahendused paigaldatakse ülima meelerahuga, et need tagavad täieliku ligipääsu.

Ligipääsetavus ja automaatukselahendused on endiselt GEZE Scandinavia tegevuse keskmes. Järgmises artiklis, milles keskendume aastatele 2008–2013, vaatame lähemalt turutrende, tolleaegseid uuenduslikke lahendusi ja huvitavaid projekte.

Jälgige meid meie teekonnal …