Trükitud

GEZE Eesti

GEZE SCANDINAVIA AB EESTI FILIAAL
Mallslingan 10
Box 7060
SE-18711 Täby, Rootsi

TEL +46 8 732 34 00
E-POST estonia@geze.com
VEEB www.geze.ee

Org nr. 16254910
KM: EE102390391
Bank: Handelsbanken, Sweden

Haldusjuht Morten Nielsen

Riigijuht Patrik Larsson

Juriidiline info

Vastutus

GEZE võtab täieliku vastutuse kompenseerimise eest vastavalt seaduslikele nõuetele kohustuste rikkumise korral, mida saab tahtliku või üldise hooletuse tõttu GEZE-le omistada. Kohustuse rikkumist saab GEZE-le omistada, kui see tuleneb hoolimatusest ja kui olulist lepingulist kohustust on raskesti rikutud, kompensatsiooni vastutus on piiratud nähtavate kahjudega, tavaliselt sarnastest juhtumitest tulenevalt. Olulised lepingulised kohustused hõlmavad vastavaid suuri lepingulisi kohustusi, kuid ka muid (teiseseid) lepingulisi kohustusi, mis võivad kohustuste rikkumise korral lepingu eesmärki kahjustada. Igasugune edasine vastutus on välistatud. Vaatamata sellele jääb GEZE poolne täielik vastutus toote vastutusseaduse sätete järgi mõjutamata. Vastutus elule, kehale või tervisele põhjustatud kahju eest jääb mõjutamata. Veel enam, GEZE täielik vastutus jääb täiesti jõusse garantiide eelduse või GEZE tahtliku pettuse korral.

Me ei saa garanteerida GEZE veebilehel oleva info õigsust, täielikkust või ajakohasust. Selle info ja andmete kasutamine on klientide ja kasutajate enda risk. Me ei võta mistahes vastutust oma klientidele ja kasutajatele valeinformatsioonist või andmetest tulenenud kahju eest.

Lisamärkused

GEZE on juriidiliselt kaitstud kaubamärk ja seda ei tohi modifitseerida ega eemaldada.
Mistahes allalaadid paigutust ega sisu ei tohi muuta.

Kõik kasutatud pildid/fotod tuleb avalikustada, kasutades järgnevaid juhiseid: ©GEZE GmbH.

GEZE logo võib kuvada ainult vastavalt CI juhistele.

Andmekaitse

Täielikkuteavet teie isikuandmete kaitse kohta GEZEs leiate siit

Vaadake lisainfot andmekaitse kohta GEZEs

GEZE GmbH

Haldus

Andrea-Alexandra Alber
Marc Philipp Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Järelevalvenõukogu eesistuja

Thomas Keller

Registreeritud Stuttgarti kohalikus kohtus HRB 250329
KM ID: DE 184430446

Peakontor, administratsioon, konsultatsiooni- ja tehnoloogiakeskus

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Saksamaa

Telefon: +49-7152-2030
Faks: +49-7152-2033-10

E-post: info.de@geze.com
Veebileht: www.geze.com