2014–2018: hügieenilisi, kasutajale ohutuid ukselahendusi saadab kohalikel turgudel edu

Kümme aastat tagasi puhkes GEZE Scandinavia äri õitsele. Uuenduslik ukseautomaatika oli Põhjamaade turul edukas ja töötajate arv kasvas nii Rootsis, Norras kui ka Taanis. Kõigis kolmes riigis tegutsesid toimivad teenindusosakonnad ning täislahendused, mis hõlmasid ka paigaldust, avardasid võimalusi ja aitasid pakkuda kliente rahuldavat teenust. Islandil kasvatas kohalik partner teadlikkust turul ja kandis hoolt GEZE paigaldustööde eest paljudes mainekates hoonetes.

Hügieenilised lahendused on edukad kohalikes haiglates

Automaatsed lükanduksed suurendavad haiglates nii hügieeni kui ka mugavust

Automaatsed liuguksed muudavad haiglad hügieenilisemaks ja mugavamaks

GEZE ukseautomaatikast sai tervishoiusektorile kütkestav lahendus. Puutevabade lahendustega, väga ohutud ja erakordselt vastupidavad kvaliteetsed tooted paigaldati kolmes riigis mitmesse suurde haiglasse, kliinikusse ja hooldekodusse. Automaatselt avanevad sissepääsud muutsid hooned modernseteks ja ligipääsetavaks kõikidele kasutajatele. GEZE-s keskenduti kasutaja ohutusele ja ustele paigaldati alati kõige ajakohasemad turvaandurid, peale selle olid need alati kooskõlas tuleohutussüsteemidega. Kuna GEZE suutis pakkuda täispaigaldust ka suurematele projektidele, andis see ligipääsu suurtele tervishoiuprojektidele, näiteks uuele ülikoolihaiglale Lääne-Taanis.

Nordlandhospitalet

Norras Bodøs paigaldati Nordlandi haigla renoveerimise käigus 530 GEZE automaatuksesüsteemi.

Põhja-Norras paigaldati renoveerimise käigus Bodø haiglasse GEZE ukseautomaatika ja Rootsis paigaldati koostöös partneritega GEZE ukseajamid paljudesse haiglatesse. Edukad projektid mõjutasid kohalikke turge ja andsid väga väärtuslikke kogemusi. Aastaid hiljem on sellest kasvanud osalemine niisugustes suurtes projektides nagu Oslo uus erakorralise arstiabi keskus ja Rigshospitaleti põhjatiiva Nordfløj projekt Taanis Kopenhaagenis.  

Olulisel kohal on kasutajate turvalisus

Vaadake, kuidas GEZE müügiinsener Magnus Gupefjäll näitab automaatsel pöörduksel täielikku ohutust EN16005 järgi

Magnus Gupefjäll tutvustab standardile EN 16005 vastavat ohutust.

Magnus Gupefjäll demonstreerib ohutust EN16005 järgi

2013. aastal, kui Euroopa ohutusmäärusega avaldati standard EN 16005, tõsteti tähelepanu keskpunkti ohutus automaatuste kasutamisel. Kuid selge tõlgenduse ja piirideta oli kõikidel partneritel turul probleeme standardi kasutuselevõtuga. Praegu, 10 aastat hiljem, on EN 16005 täielikult kasutusel, kuna turu konkurendid on teinud koostööd selle rakendamise nimel.

Nüüd tegelevad nii tarnijad, paigaldajad kui ka lõppkasutajad sellega, et argikasutuses pakutaks kasutajale tipptasemel turvalisust. Koostöös Rootsi organisatsiooni SEM Groupi teiste liikmetega paneb GEZE sellele suurt rõhku. GEZE müügiinseneri Magnus Gupefjälli juhtimisel peab SEM Group terves Rootsis teadlikkuse suurendamiseks  temaatilisi loenguid. „SEM Groupis on avatud vestlused olnud väga edukad ja oleme ühiselt keskendunud ohutusele. See on loonud turul ühendatud jõu, mille eesmärk on tagada kõikide uste ohutus,“ ütleb Magnus Gupefjäll. Enamikus Põhjamaades on GEZE kohalikes tiimides töötanud väga kogenud müügiinsenerid. Mitte ainult Magnus Rootsis – ka teistes riikides on aastatepikkune töökogemus ja laialdased teadmised ukseautomaatikast aidanud meie müügiinseneridel kasvatada igapäevast müüki ja tagada automaatuste ohutuse kogu turul.

Vaadake videost, kuidas GEZE müügiinsener Magnus Gupefjäll tutvustab automaatse pendelukse standardile EN 16005 vastavat ohutust:

GEZE Scandinavia suurem turg

Patrik Larsson, esindaja Soomes, Eestis, Lätis, Leedus ja Islandil

Patrik Larsson on Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Islandi piirkonnajuht.

Teine suurepärane sündmus Põhjamaade haruettevõtte tegevuses oli kasv turul, kui 2016. aastal liitusid organisatsiooniga Balti riigid. Palju aastaid suhtlesid Baltikumi kliendid otse müügiosakonnaga GEZE Saksamaa peakorteris ja mingil määral GEZE töötajatega kohalikus kontoris. Ent hinnad, tootepakkumised ja teenused ei taganud enam soovitud tulemust. Strateegiline otsus keskenduda rohkem sellele piirkonnale ja arendada GEZE äri tõi kaasa Baltimaade turgude ümberkorralduse. 2016. aastal liitusidki kolm riiki Skandinaavia haruettevõttega. „Mina alustasin ettevõttes vahetult pärast seda, kui Balti riigid liitusid Skandinaavia haruettevõttega,“ räägib Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Islandi piirkonnajuht Patrik Larsson. „Mulle oli selge, et nendel turgudel on palju potentsiaali, ja kahtlemata oleme näinud selle realiseerumist. Praegu saame pakkuda klientidele tuge GEZE kohalike müügiinseneride kogemuste põhjal ja olen päris kindel, et meie areng selles piirkonnas on alles algusjärgus,“ räägib Patrik Larsson.

Praeguseks on Baltikumi kolleegidest saanud Skandinaavia tiimi lahutamatu osa. Koostöö töötajatega teistes Skandinaavia riikides on suurepärane ning toob kasu kolleegidele ja klientidele nii projektihalduses kui ka igapäevastest tööolukordades. Tänu põhjalikule kohalikule klienditoele on GEZE lahendusi kasutatud paljudes hämmastavates hoonetes, näiteks Bentley hoones Vilniuses ja Riia rahvusraamatukogus.

Jätkame oma 25. aastapäeva pidustustega ja loodame peagi jagada teiega oma aastapäevasarja viimast killukest.

Jätkub…